internet vnpt quảng ngãi

Bảng giá các gói cước

HOME NET 1
165,000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Xem khuyến mãi
HOME NET 2
180,000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Xem khuyến mãi
HOME NET 3
209,000đ
Tốc độ: 200Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Xem khuyến mãi
HOME NET 4
219,000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Xem khuyến mãi
HOME NET 5
249,000đ
Tốc độ: 300Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Xem khuyến mãi
COMBO NET 1
185,000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Xem khuyến mãi
COMBO NET 2
190,000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Xem khuyến mãi
COMBO NET 3
219,000đ
Tốc độ: 200Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Xem khuyến mãi
COMBO NET 4
229,000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Xem khuyến mãi
COMBO NET 5
259,000đ
Tốc độ: 300Mbps
 • Tư vấn miễn phí
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Xem khuyến mãi

Sản phẩm nổi bật

Một số sản phẩm nổi bật của VNPT Quảng Ngãi

Kênh truyền

Một số kênh truyền nổi bật của VNPT Quảng Ngãi